ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ตอบคำถามชิงรางวัลค่ะ... » ตอบ: ตอบคำถามชิงรางวัลค่ะ...

ตอบ: ตอบคำถามชิงรางวัลค่ะ...
โดย ธมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ - พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009, 03:49PM

 

น.ส.ธมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ รหัส 5220710023 เอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. ปรากฏการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั่วโลกปัจจุบัน เรียกว่า อะไร?

ตอบ เรียกว่า อาการไร้สัญญาณบวก

2. นายบารัค โอบามา เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี อย่างเป็นทางการ วันที่ /เดือน/พ.ศ. และเป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไร?

ตอบ นายบารัค โอบามา เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2552 เป็นประธานาธิบดีคนที่ 44

3. เสียงผู้แทนฯ (ส.ส.) ของกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลมีจำนวน กี่เสียง? และ ประกอบด้วยพรรคร่วมจำนวน กี่พรรค?

ตอบ   มี 259 เสียง และ  พรรคร่วมจำนวน 5 พรรค

4. การประชุมอาเซียนซัมมิท คืออะไร? และมีการจัดประชุมในเดือนอะไร/พ.ศ. อะไร? ที่เมือง ประเทศ อะไร?

ตอบ การประชุมอาเซียนซัมมิท คือ การประชุมระดับสูงสุดของผู้นำรัฐบาล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย 

5.. GNH (Gross National Happiness) คืออะไร?

ตอบ  GNH คือ มาตรฐานคุณภาพชีวิต (Quality of Life) โดยการมองแบบองค์รวมซึ่งมีด้านของจิตใจด้วย

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS