ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » เปลี่ยนแปลงการติดต่อ

เปลี่ยนแปลงการติดต่อ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2004, 01:59AM

 

เรียน นักศึกษา อาจารย์

        หากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมอ. และผู้สนใจ มีความประสงค์ติดต่อ/สอบถาม/ปรึกษาปัญหา Virtual Classroom กรุณาติดต่อที่ amnat@bunga.pn.psu.ac.th หรือที่ punglople@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 1453

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS