ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย อานิง ดอเล๊าะ - พฤหัสบดี, 3 กันยายน 2009, 08:13PM

 

ดิฉัน น.ส.อานิง  ดอเล๊าะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เอกประวัติศาสตร์ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS