ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » Man so

Man so
โดย อานิง ดอเล๊าะ - พฤหัสบดี, 3 กันยายน 2009, 08:29PM

  ชอบเรียนวิชา Mam so มากเวลาเรียนแล้วชอบ  อ.สอนก็สนุกค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS