ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย มาเรียม หมีทอง - พุธ, 9 กันยายน 2009, 07:17PM

 

สวัสดีค่ะอารย์  ข้าพเจ้าชื่อนางสาวมาเรียม  หมีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วิชาเอก ภาษาจีนค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS