ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย สุดารัตน์ แสงมณี - พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009, 09:08PM

  สวัดดีค่ะ ชื่อ นางสาว สุดารัตน์  แสงมณี  (ตาล)   คณะรัฐศาสตร์  เอก ปกครองท้องถิ่น รหัสนักศึกษา  5220710072  ยิ้ม

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS