ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้
โดย นูรี หะยีเจ๊ะมู - จันทร์, 14 กันยายน 2009, 09:07PM

 

เนื่องจากชื่อ-สกุลไม่ปรากฏเมื่อเข้าใช้

นางสาวนูรี หะยีเจ๊ะมุ

ขอความกรุณาแก้ให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS