ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย ซัมรี เจะโส๊ะ - อังคาร, 15 กันยายน 2009, 01:07AM

 

สวัสดีครับผมชื่อ   นาย  ซัมรี  เจ๊ะโซ๊ะ  คณะรัฐศาสตร์                      สาขาวิชานโยบายสาธารณะ               

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS