ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย อารีนา หะยีสมาแอ - อังคาร, 15 กันยายน 2009, 01:42AM

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูชื่อนางสาวอารีนา  หะยีสมาแอ

รหัส5220710087

คณะรัฐศาสตร์   เอกการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS