ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว วิชา man and society

แนะนำตัว วิชา man and society
โดย เจ๊ะซง สามะอาลี - อังคาร, 15 กันยายน 2009, 12:53PM

 

สวัสดีค่ะอาจรย์

  ดิฉันชื่อ  เจ๊ะซง   สามะอาลี

  คณะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

  เอก ครุศาสตร์อิสลาม

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS