ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย มารกัน มณีหิยา - อังคาร, 15 กันยายน 2009, 11:57PM

 

สวัสดีครับอาจารย์   ผมชื่อ นาย มารกัน  มณีหิยา

รหัสนักศึกษา 5220210072

วิชาเอก   ภูมิศาสตร์

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภูมิลำเนา    อ.เมือง  จ.ยะลา 

จบมัธยมปลายที่  โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อ.รามัน  จ.ยะลา

ความคาดหวัง

นำความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้ากับคนในสังคมได้ด้วยดี   หวังว่าวิชานี้คงจะได้เกรด  A 

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS