ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย ญานิกา มะแซ - พุธ, 16 กันยายน 2009, 11:58AM

 

สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวญานิกา มะแซ  รหัสนักศึกษา 5220210029

เอก พัฒนาสังคม  คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS