ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ใขข้อมูลส่วนตัว

แก้ใขข้อมูลส่วนตัว
โดย นูรี หะยีเจ๊ะมู - พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2009, 08:51PM

 

เนื่องจากชื่อ-สกุไม่ปรากฎ

นางสาว นูรี หะยีเจ๊ะมู

กรุณาเเก้ให้ด้วย

ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS