ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย ไรฮัน สะบูดิง - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 09:54AM

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูชื่อ  นางสาวไรฮัน  สะบูดิง

รหัส  5220710154

คณะ  รัฐศาสตร์

เอก การปกครอง

บ้านอยู่  ปัตตานี

จบจาก   ดรุณศาสตร์วิทยา

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS