ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
โดย ไรฮัน สะบูดิง - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 10:17AM

  สวัสดีค่ะอาจารย์ ไม่ทราบว่าแบบฝึกหัดเข้าไปทำตรงไหนค่ะ หาไม่เจอ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS