ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » vcไม่ปรากฏชื่อ

vcไม่ปรากฏชื่อ
โดย อานีซะห์ สาเมาะ - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 10:25AM

  สวัสดีค่ะอาจารย์ vc  ของดิฉันไม่ปรากฏชื่อ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS