ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว » แก้ไขชื่อ

แก้ไขชื่อ
โดย นูรนี แวอุเซ็ง - พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009, 12:34PM

  ชื่อของหนูอยู่ในระบบของเพื่อน ต้องการทราบว่าถ้าหนูส่งการบ้านจะขึ้นชื่อหนูหรือไม่

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS