ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย นูรนี แวอุเซ็ง - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 10:42AM

 

ชื่อ อาอีเสาะ  แวมายิ

รหัส 5220710089

คณะรัฐศาสตร์

เอกปกครองท้องถิ่นฯ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS