ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย อานีซะห์ สาเมาะ - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 10:56AM

 

ชื่อ วันไอมีย์  บือราเฮง

รหัสนักศึกษา 5220710065

คณะรัฐศาสตร์

เอกปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS