ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย อานีซะห์ สาเมาะ - ศุกร์, 18 กันยายน 2009, 10:57AM

 

ชื่อ วาณีซา สาเมาะ

รหัสนักศึกษา 5220710066

คระรัฐศาสตร์

เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS