ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย ซารอ นาวาวี - อาทิตย์, 20 กันยายน 2009, 08:20PM

 

ชื่อ ซารอ นาวาวี

รหัส 5220210205

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอก การจัดการสารสนเทศ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS