ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » สวัสดีค่ะ อาจารย์

สวัสดีค่ะ อาจารย์
โดย กานต์นรี แช่เจิ้น - อังคาร, 22 กันยายน 2009, 09:21PM

 

กว่าจะเข้าห้องเรียนเสมือนได้นานมาก

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS