ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เเก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ค่ะ

เเก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ค่ะ
โดย ตุลยา เอ็ยเหย็ยหมุด - อังคาร, 22 กันยายน 2009, 09:32PM

  นามสกุลผิดอยู่ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS