ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัว

รายงานตัว
โดย รูสลีนา สาเล็ง - พุธ, 23 กันยายน 2009, 12:05PM

  น.ส.รูสลีนา สาเล็ง  รหัส s5220210721 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  เอกพัฒนาสังคม

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS