ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ขอรายงานตัว

ขอรายงานตัว
โดย อามาล เจะมุ - พุธ, 23 กันยายน 2009, 01:01PM

 

ชื่อนางสาว อามาล  สกุล  เจะมุ

คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

เอกภาษาเเละวรรณคดีไทย

ขอรายงานตัวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS