ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แนะนำตัว

แนะนำตัว
โดย ฟาตีฮะห์ อาแยกาจิ - พุธ, 23 กันยายน 2009, 02:47PM

 

ชื่อ นางสาวฟาตีฮะห์  อาแยกาจิ  คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา

เอก  ครุศาสตร์อิสลาม

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS