ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » จะส่งการบ้านไม่ได้

จะส่งการบ้านไม่ได้
โดย พาตีเมาะ ลาเต๊ะ - พุธ, 23 กันยายน 2009, 08:23PM

  หนูจะส่งการบ้านไม่ได้อยากทราบว่าส่งยังไงค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS