ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » จะส่งการบ้านไม่ได้ » Re: จะส่งการบ้านไม่ได้

Re: จะส่งการบ้านไม่ได้
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009, 08:15AM

  อ่านวิธีใช้งานที่นี่ครับ http://vc.oas.psu.ac.th/mod/resource/view.php?id=27560

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS