ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ข้อสอบ

ข้อสอบ
โดย พาตีเมาะ ลาเต๊ะ - จันทร์, 5 ตุลาคม 2009, 03:50PM

  อาจารยค่ะ  หนูทำข้อสอบผิดพลาดเยอะมากค่ะแล้วหนูจะทำยังไงดีค่ะหนูพอทำได้แต่ผิดที่คำสั่งของข้อสอบ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS