ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เกรดไม่ออก

เกรดไม่ออก
โดย อมัล ดือเร๊ะ - เสาร์, 24 ตุลาคม 2009, 02:38PM

 

เข้ามาดูเกรดดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นเกรดซักที

ลุ้นจนหายตื่นเต้นแล้ว 

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS