ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ค่ะ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ค่ะ
โดย รอฮานา มูเล็ง - อังคาร, 3 พฤศจิกายน 2009, 08:29AM

 

เนื่องจากว่า เวลาเข้าvc ไม่ขึ้นชื่อและนามสกุลและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ได้  ขอความกรุณาช่วยแก้ให้หน่อยได้ไมค่ะ   ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ชื่อ รอฮานา มูเล็งค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS