ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ปรับปรุงระบบสมาชิก

ปรับปรุงระบบสมาชิก
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 17 พฤศจิกายน 2004, 02:00PM

 

เรียน อาจารย์ ผู้ช่วยสอน และนักศึกษาที่ทำวิจัย

        ด้วยกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนฯ จะทำการปรับปรุงระบบสมาชิก โดยขอให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่ใช้อีเมลล์ที่อื่น อาทิเช่น hotmail ,yahoomail ฯลฯ  กรุณาแก้ไขมาเป็นอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น bunga.pn.psu.ac.th หรือ psu.ac.th เท่านั้น   และนักศึกษาที่ทำวิจัยบน Virtual Classroom ขอความกรุณาให้ต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งขอใช้งานด้วยน่ะครับ ทั้งนี้ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2547 ครับ

       ขอบคุณครับ

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS