ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เเก้ไขประวัติไม่ได้ค่ะ

เเก้ไขประวัติไม่ได้ค่ะ
โดย นางสาวปัทมา วันอิดริส - เสาร์, 21 พฤศจิกายน 2009, 06:56AM

 

เนื่องจากประวัติส่วนตัวผิดช่วยเเก้ใหม่ด้วยน่ะค่ะ

ชื่อนางสาวปัทมา  วันอิดริส   ค่ะ   4920110058   ไม่ใช่      นางสาวปัทมา  มะเยะ ค่ะ เปลี่ยนด้วยค่ะ  ขอขอบคุณอย่างยิ่ง       กัดฟัน

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS