ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไขประวัติส่วนตัว

แก้ไขประวัติส่วนตัว
โดย สุไรญา เจ๊ะหม๊ะ - อังคาร, 8 ธันวาคม 2009, 09:01PM

 

อยากขอเปลี่ยนชื่อ Noname Nosername

เป็น สุไรญา เจ๊ะหม๊ะ รหัส 5120610144 ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS