ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ช่วยด่วนค่ะ

ช่วยด่วนค่ะ
โดย นินูรีซัน อูเซ็ง - พุธ, 16 ธันวาคม 2009, 07:51AM

  เจ้าหน้าที่ค่ะ  ทำไมทำสอบวิชา  life skills ของอาจารย์สุใจ ส่วนไพโรจน์ไม่ได้ค่ะทั้งๆที่อาจารย์ขยายเวลาเพิ่ม  จนถึงวันที่  17 ธันวาคม 2552  แต่ไม่มีที่จะคลิกเข้าไปทำข้อสอบค่ะ  แต่เวลานั้นเพิ่มจริงๆแต่ข้อสอบไม่มีจะทำ  หนูพยายามคลิกทุกประโยคใน  Pretestก่อนเรียนแล้วแต่ก็ไม่ปรากฎแบบทดสอบนั้น  ต้องการความช่วยเหลือด่วนเพราะว่าอาจารย์จะเก็บคะแนนค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS