ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ช่วยด่วนค่ะ » Re: ช่วยด่วนค่ะ

Re: ช่วยด่วนค่ะ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 16 ธันวาคม 2009, 09:37AM

 

PreTest

กิจกรรม PreTest มีนี่ครับ กรุณาดูกรอบ กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น ด้านขวาของรูปภาพ

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS