ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » รายงานตัวค่ะ

รายงานตัวค่ะ
โดย รุสนานี มาแต - อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010, 05:16PM

  ขอรายงานต้วเข้าvc

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS