ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » มีปัญหาอยากถาม

มีปัญหาอยากถาม
โดย รุสนานี มาแต - อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010, 05:19PM

  เรียนยังไงให้ได้เกรดดีดี

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS