ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » จะอ่านหนังสือยังไงให้ได้เกรดีดี

จะอ่านหนังสือยังไงให้ได้เกรดีดี
โดย รุสนานี มาแต - อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010, 05:25PM

  อยากรู้ว่าวิธีการอ่านหนังสือให้เข้าใจถึงเนื้อหาโดยแท้ควรทำยังไร

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS