ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ในอนาคตบัณฑิตที่จะจบมานั้น...มีแนวโน้มตกงานมากขึ้น.....คุณเห็นด้วยหรือไม่

ในอนาคตบัณฑิตที่จะจบมานั้น...มีแนวโน้มตกงานมากขึ้น.....คุณเห็นด้วยหรือไม่
โดย น.ส.วรัญญา ดารากัย - ศุกร์, 18 มิถุนายน 2010, 03:22PM

 

      จริงๆๆแล้ว ก็ไม่ได้มีความรู้หรือ ความถนัดในเรื่องนี้เลย .... แต่จากการเข้าไปอ่านบทความตามเว็บไซด์ต่างๆ พบข้อความหนึ่งว่า  

     " นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสภาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระบุว่า ในปี 2552 จะมีปัญหาคนว่างงานกว่า 2 ล้านคน ซึ่งรวมถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงต้นปี 2552 ประมาณ 7 แสนคนด้วยว่า สาเหตุที่ทำให้บัณฑิตตกงานเพราะไม่มีแผนการใช้คนที่ชัดเจนในทุกสาขาวิชา "

      รวมทั้งการที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณ 1.39 หมื่นล้าน เปิดตัวโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่ออบรมผู้ว่างงาน เลิกจ้างและบัณฑิตจบใหม่ในระยะเวลา 2 ปี ก็ชี้ให้เห็นว่า ในอนาคตจำนวนบัณฑิตที่จะจบมา มีแนวโน้มตกงานมากขึ้น

นี่อาจจะเป็นสถิติ หรือ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ว่าที่บัณฑิตที่ใกล้จะจบมาอีกหลายๆๆคน พึงตระหนัก และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความสามารถ ศักยภาพ ทักษะสังคมและอื่นๆเพื่อพร้อมเผชิญกับโลกภายนอกต่อไป

 เพื่อนๆๆ คิดเห็นยังไง...มาแชร์กันค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS