ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » คิดถึงเพื่อนจังเลย

คิดถึงเพื่อนจังเลย
โดย พาตีเมาะ ลาเต๊ะ - เสาร์, 19 มิถุนายน 2010, 02:44PM

  อยากรู้ว่าทำไมเพื่อนไมเข้ามาพูดคุยบ้างพอเรียนจบรายวิชานี้ก็ไม่เข้ามาทักทายกันเลย

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS