ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ขอรหัสผ่าน » ตอบ: ขอรหัสผ่าน

ตอบ: ขอรหัสผ่าน
โดย s5320117228 คุณฝาตีเม๊าะ สาเหาะ - เสาร์, 4 กันยายน 2010, 01:30PM

 

ขอรหัสผ่านวิชา สาธารณสุขเบื้องต้น

ความเห็นก่อนหน้า | ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS