ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » เปลี่ยนชื่อในVCไม่ได้คะ

เปลี่ยนชื่อในVCไม่ได้คะ
โดย นิรุสนีย์ เจ๊ะบู - อังคาร, 9 พฤศจิกายน 2010, 10:15PM

 

แก้ไขชื่อและข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ค่ะ เลยมีปัญหาเวลาติดต่อกับอาจารย์ในห้องเรียนเสมือน

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS