ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » Eye Intelligent

Eye Intelligent
โดย s5320210187 คุณสีตีฝาตีเมาะ ดือร - พุธ, 1 ธันวาคม 2010, 08:20PM

 

เมื่อไร คอมพิวเตอร์ห้องสมุดจะมีโปรแกรมMicrosoft Office and earphone ค่ะ เพราะเวลาที่ไปใช้งานไม่สามารถบันทึกงานได้

ส่วนหูฟังไม่สามารถวีดีโอการศึกษาและอื่นได้wink

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS