ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ไม่ขึ้นชื่อเวลาใช้งาน vc ค่ะ

ไม่ขึ้นชื่อเวลาใช้งาน vc ค่ะ
โดย Noname Nosurname - จันทร์, 20 ธันวาคม 2010, 02:26PM

  ไม่ขึ้นชื่อเวลาใช้งาน vc ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS