ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » แก้ไข ชื่อ ด่วน

แก้ไข ชื่อ ด่วน
โดย ฮูสนี ลาเต๊ะ - อังคาร, 28 ธันวาคม 2010, 03:41PM

 

อยากเปลี่ยนชื่อ noname nosername

เป็น ฮูสนี ลาเต๊ะ รหัส 5220210699

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS