ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ช่วยด่วนค่ะ

ช่วยด่วนค่ะ
โดย Noname Nosurname - พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011, 09:08AM

 

ช่วยด่วนค่ะ เวลาใช้งาน vc ไม่ขึ้นชื่อค่ะทำให้มีปัญหาค่ะเวลาอาจารย์ตรวจรายชื่อ เวลาทำแบบฝ฿กหัด

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS