ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » ด่วนค่ะ

ด่วนค่ะ
โดย s5320610134 คุณรุสนี ปาเซเลาะ - พฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2011, 03:48PM

  จะเปลี่ยนชื่อล็อกอินต้องทำงัยค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS