ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » MIS CENTER

MIS CENTER
โดย สุภาภรณ์ สุทธิพันธ์ - อาทิตย์, 4 กันยายน 2011, 10:06PM

  MIS CENTER เข้าไม่ได้ค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS