ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ถาม - ตอบ ปัญหาในการใช้ » lสุนททรีย์

lสุนททรีย์
โดย นางสาว ขวัญนภา ชูเชิด - เสาร์, 17 ธันวาคม 2011, 05:09PM

  เนื้อหาของ อ. สุดารัตน์ สุภาพัฒน์ กับของ อ. ศุภชัย สร้อยจิต และแขวนให้เมื่อไรค่ะ มี 2วันจะสอบแล้วค่ะ

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS